Vedení týmů a komunikace na pracovišti
}

6 hodin

Max. 15 osob

Video trénink - Ano

R

Ujasníte si na jakých principech fungují dobře organizované týmy

R

Získáte tipy, jak sdělit konstruktivní kritiku

R

Vyzkoušíte si základní pravidla empatického myšlení

R

Dozvíte se, jak chválit nebo kritizovat podřízené

Cílem workshopu je zmapování potřeb, a aktuálně řešených témat a problémů s cílem napomoci ke zlepšení komunikace a práce v týmu.

Účastníci si ujasní, na jakých principech fungují dobře organizované týmy, a jaké jsou nejčastější manažerské chyby, stinné stránky vedení
a řízení, kterým je lepší se vyhnout. 

Získají typy, jak sdělit konstruktivní kritiku, jak rozvíjet své schopnosti chválit a oceňovat, jak motivovat členy týmu i vedení, aby docházelo k jejich osobnímu rozvoji a k efektivnímu zlepšení vztahů při budování týmové spolupráce.

Pozornost je zaměřena na konflikt, jeho podstatu, řešení a prevenci před jeho rozvinutím. Účastníci si vyzkoušejí základní pravidla empatického jednání, zjistí jak pracovat se stresem, a jak se dá jednat v krizových situacích. Ověří si, které jednání a dialogy vedou přínosným směrem k vybudování si vztahu založených na respektu mezi členy týmu, předcházeli účinně stresu a vyhoření a dokázali ve svém profesním životě podpořit a motivovat ostatní.
– Problematické situace na pracovišti z pohledu účastníků – vytvoření procesní mapy problému
– Formulace znalostí, dovedností a personálních potřeb účastníků
– Strategie řízení a práce s lidskými zdroji – co se děje v týmu ve vztazích nadřízený – podřízený – kolegové
– Složení týmu, týmové role a zapojení jednotlivců
– Řešení konfliktů a obtížných situací, stres v profesním životě a prevence vyhoření
– Pochvala i kritika podřízených, negativní a pozitivní zpětné vazby, motivace a hodnotící pohovory
– Nejčastější manažerské chyby a jejich dopad na fungování týmu
– Význam a dešifrování neverbální komunikace
– Rozhodovací proces v denní praxi – porozumění vnitřním faktorům procesu s cílem minimalizovat chybná rozhodnutí
– Vyhodnocení a porovnání vstupních a výstupních procesních map, redefinice potřeb a práce na nové strategie řízení a rozvoje lidských zdrojů

Zaujal vás tento program?

Pro objednání či upřesnění programu nás kontaktujte na čísle +420 212 241 829