Podpora

Storno objednávky se řídí obchodními podmínkami agentury. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Agentura si vyhrazuje právo, požadovat úhradu částky při storno objednávky, a to i v případě, že platba nebyla Zákazníkem poukázána na účet agentury. Z důvodu ochrany spotřebitele, jiné formy storna objednávky (telefonicky, faxem, e-mailem) nepřijímáme.

Pro storno objednávky je zapotřebí zaslat tiket. Nemůžete-li se dostavit na objednaný kurz/seminář, můžete provést změnu účastníka a vyslat za sebe náhradníka. Vyhnete se tak případným storno poplatkům.

Změnu účastníka lze provést nejpozději 2 dny před konáním akce. Více o změně účastníka naleznete na na záložce ZMĚNA ÚČASTNÍKA.

 

Odhlášení – počet dní předem Storno poplatek
x – 8 0 %
7 – 4 50 %
3 – 1 100 %
Neodhlásí-li se účastník 100 %

 

Změnu účastníka kurzu/semináře lze z technických důvodů (např. generování osvědčení) provést nejpozdějí 2 dny před uskutečněním.

Z důvodu ochrany spotřebitele, jiné formy žádosti o změnu účastníka (telefonicky, faxem, e-mailem) nepřijímáme.

U nového účastníka uveďte i případně dosažený titul(y). Datum narození slouží pouze pro účely vystavení osvědčení o absolvování.

Reagujeme nejpozději do 72 hodin

Zvolte typ podpory

Opravdu si přejete objednávku stornovat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Opravdu si přejete objednávku stornovat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Ochrana osobních údajů GDPR

Jaké informace o svých zákaznících shromažďujeme?

Adresní a identifikační údaje za účelem pořádání odborných kurzů, seminářů a jiných vzdělávacích akcí a v rámci poskytování reklamních služeb.

Uplatněním práva na výmaz smažeme váš zákaznický účet a s tím související údaje. Nedostanete se tak již ke svým fakturám, dobropisům, osvědčením a dalším dokladům. Informace o vaší platební kartě nejsou uložené u naší společnosti, ale u poskytovatele platební brány. Proto tato data nemůžeme vymazat. Více viz naše podmínky ochrany osobních údajů. Dále upozorňujeme, že nelze vymazat dokumenty obsahující vaše osobní údaje, které musíme podle zákona uchovávat (např. faktury či dobropisy). Pokud vaše osobní údaje budeme potřebovat pro určení, výkon nebo obhajobu našich právních nároků, může být vaše žádost zamítnuta (např. pokud za vámi evidujeme neuhrazenou pohledávku či v případě probíhajícího reklamačního řízení).

Na vaši žádost budeme reagovat do jednoho měsíce od jejího obdržení. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, přičemž o tomto případném prodloužení vás budeme informovat. Doporučení: v rámci urychlení přenosu dat doporučujeme zkopírovat si vaše data z vašeho uživatelského profilu. Většinu důležitých dat naleznete právě tam. Více o vašem právu na přenositelnost údajů naleznete v našich podmínkách ochrany osobních údajů.

Máte-li zájem, můžeme vám na vaši e-mailovou adresu zaslat osobní údaje, které o vás máme.

Na vaši žádost budeme reagovat do jednoho měsíce od jejího obdržení. Tuto lhůtu můžeme v případě potřeby s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce, přičemž o tomto případném prodloužení vás budeme informovat. Více o právu na opravu naleznete v našich podmínkách ochrany osobních údajů.

Skutečně si přejete odstranit osobní údaje?

Pro výmaz osobních údajů se stačí přihlásit do Vašeho uživatelského profilu na našich stránkách. Přihlášení je nutné z bezpečnostních důvodů, protože právo na výmaz může realizovat pouze vlastník daného účtu. Výmaz údajů provedete v sekci Můj účet pomocí tlačítka "Žádost o výmaz osobních údajů". Toto tlačítko se nachází dole na stránce vašeho profilu. Poté prosím postupujte dle instrukcí.

Pokud vaše osobní údaje zpracováváme na základě právního titulu oprávněného zájmu, máte právo vznést proti takovému zpracování námitku.

© 2008 – 2024 | COMENIUS Agency s.r.o.