Time management
}

6 hodin

Max. 30 osob

Video trénink - Ne

R

Naučíte se jasně stanovovat priority a efektivněji plánovat

R

Posílíte tvořivé myšlení a docílíte maximalizace výstupů za určité období

R

Budete snáze a efektivněji komunikovat

R

Přestanete být závislí na budících / diářích a kalendářích

Využíváte efektivně svůj čas? Jací jsou Vaši zloději času a jaký význam má pro Vás slovo „produktivita“? Objevte tajemství skutečně efektivních lidí a naučte se pracovat jako oni. Komplexně pojatý workshop zaměřený na dlouhodobě udržitelné zvýšení efektivity při jakékoli Vaší činnosti.

– Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání
– Pojetí efektivity
– Metoda Work-life ballance
– Individuální pojetí času
– Prokrastinace a způsoby, jak se jí bránit
– Paretovo pravidlo a jeho aplikace v praxi
– Strategické plánování a osobní time management
– Úrovně řízení času
– ABC analýza – stanovování priorit
– Naléhavost a důležitost – Eisenhowerův princip
– Pochopení druhých jako klíč k úspěchu
– Aktivní naslouchání a efektivní učení
– Zásady delegování (x zadávání úkolů) – postup
– Výkonnostní křivka
– Dimenze lidské osobnosti – holistické pojetí výkonu
– Praktické rady k řízení času – workshop
– Akční plán – první kroky v praxi
– Zhodnocení a závěr kurzu

Zaujal vás tento program?

Pro objednání či upřesnění programu nás kontaktujte na čísle +420 212 241 829