Typologie DISC 1. – základní kurz
}

8 hodin

Max. 15 osob

Video trénink - Ne

R

Lépe poznáte sebe i ostatní – jednoduše, pozitivně a prakticky

R

Posílíte své komunikační schopnosti a dovednosti

R

Budete snáze řešit konflikty – nejen na pracovišti

R

Stanete se efektivnější díky schopnosti lépe podávat a přijímat zpětnou vazbu

Podstatou efektivní práce jedince je znalost sama sebe a schopnost se účinně dorozumět s kolegy v pracovním týmu, s podřízenými, nadřízenými i obchodními partnery. Kurz nabídne účastníkům prohloubení sebepoznání a vzájemného poznání pomocí standardizovaného nástroje modelu DISC.

Tento model umožní účastníkům porozumět lépe sobě, svému chování, motivům, silným i slabým stránkám. Pochopit odlišnost ostatních, respektovat je a umět s nimi spolupracovat, a tím předcházet na pracovišti i mimo něj a zefektivňovat práci v týmu.

 
– Stanovení pravidel výcviku, vzájemné seznámení a kolečko očekávání
– Různí lidé, různé pohledy
– Klíčové zásady pro úspěšnou komunikaci
– Sociální percepce a její vliv na rozvoj osobnosti
– Vysvětlení modelu lidského chování DISC
– Aplikace znalostí jednotlivých osobností v praxi
– Metody pro vylepšení vztahů v týmu i směrem ke kolegům, podřízeným a zákazníkům
– Efektivní komunikace s různými typy lidí
– Zásady práce se zpětnou vazbou – praktický workshop
– Klíčové zásady pro osobní rozvoj pomoci typologie DISC
– Akční plán – první kroky v praxi
– Zhodnocení a závěr kurzu

Zaujal vás tento program?

Pro objednání či upřesnění programu nás kontaktujte na čísle +420 212 241 829