Přesvědčivá komunikace – úspěšný business
}

6 hodin

Max. 12 osob

Video trénink - Ano

R

Procvičíte si umění působivé obchodní konverzace

R

Za pomocí video tréninku budete mít možnost si vyzkoušet přesvědčivé prezentování

R

Dozvíte se, jak předcházet námitkám v konkrétní situaci a zejména jak je řešit

R

Ověříte si své argumentační schopnosti

Workshop účastníkům pomůže intenzivní formou procvičit umění působivé obchodní konverzace, a za pomoci video tréninku poskytne možnost vyzkoušet jednotlivé způsoby přesvědčivého prezentování i vedení úspěšného obchodního vyjednávání.

Budeme pracovat na tom, jak dobře prodat vlastní produkty a myšlenky nebo jak zvládnout během obchodního dialogu obtížné situace. Účastníci si ověří své schopnosti správně argumentovat, vystupovat příjemně a vést efektivní rozhovory vedoucí k výhodné dohodě
a úspěšné spolupráci.

– Strategie obchodního rozhovoru, stanovení cílů a plánované kroky k jejich naplnění
– Přemýšlení o produktu či službě, analýza klientského prostředí
– Brainstorming k nejsilnějším stránkám a konkurenceschopnosti produktu či služby, strategie prodeje a reklamy
– Příprava a osnova obchodní schůzky, jak zajistit vstřícný průběh jednání, navázání kontaktu s obchodními partnery
– Neverbální projev, druhy postojů, nátlak versus přesvědčivost, rizika manipulace
– Simulace průběhu obchodního jednání či prezentace, video trénink
– Předcházení námitek i jejich řešení v konkrétní situaci
– Obtížné vyjednávání v byznysu, blufování
– Význam emocí v jednání s klienty a obchodními partnery
– Analýza praktické části, zpětná vazba, aktivní zapojení do diskuze

Zaujal vás tento program?

Pro objednání či upřesnění programu nás kontaktujte na čísle +420 212 241 829