Jak na emoce v týmové spolupráci
}

6 hodin

Max. 12 osob

Video trénink - Ano

R

Vylepšíte si komunikaci a práci v týmu

R

Dozvíte se, jak interpretovat neverbální signály

R

Budete vědět, jak jednat v emočně vypjatých momentech

R

Získáte povědomí o tom čeho by se měli vedoucí týmu i jeho členové vyvarovat

Workshop pomůže zlepšit komunikaci a práci v týmu. Účastníci si ujasní problematická místa mezilidských vztahů se zřetelem na emoce, které tvoří neoddělitelnou součást každého dialogu, i když se je někdy zúčastnění snaží odsouvat, tajit či přehlížet.

Dozvíte se, jak interpretovat neverbální signály, díky nimž můžeme dešifrovat mnohé postoje, které se protistrana snaží utajit, zaměříme se na konflikt, jeho podstatu, řešení i prevenci před jeho rozvinutím.

Workshop prověří základní pravidla empatického jednání, a společně budeme pracovat na tom, jak se dá v krizových situacích, které mohou během emočně vypjatých okamžiků nastat, jednat bez vzteku, konstruktivně, věcně a jen se zapojením pozitivně vytvořených emocí.

– Podřízení a nadřízení – komunikace s respektem
– Význam a obsah rolí ve fungujícím týmu
– Budování důvěry – jak na dialog s respektem
– Řešení konfliktů a obtížných situací
– Pozitivní a negativní zpětná vazba
– Emoční složka rozhovoru a empatie – aneb když emoce nad námi vítězí a jak s nimi dobře pracovat na cestě k dohodě
– Motivace, ohodnocení, chvála, konstruktivní kritika – hodnotící rozhovory
– Respekt k soukromí členů týmu
– Jakých chyb by se měli vedoucí týmu i jeho členové v emoční sféře určitě vyvarovat

Zaujal vás tento program?

Pro objednání či upřesnění programu nás kontaktujte na čísle +420 212 241 829